Privacybeleid

Ingangsdatum:  29 augustus 2017

Dit online privacybeleid (het “Beleid”) heeft betrekking op de informatie die door Hyland Software, Inc. of aan haar gelieerde ondernemingen (samen, “Hyland” “wij” of “ons”) wordt verzameld, wanneer u naar de eigen website van Hyland of door Hyland beheerde websites gaat (inclusief www.Hyland.com en www.onbase.com) (de “sites”). In dit Beleid wordt omschreven hoe wij de informatie mogen delen die wij over u verzamelen, uw keuzes met betrekking tot ons gebruik van dergelijke informatie, de manieren waarop wij deze informatie beschermen, en hoe u contact met ons kunt opnemen in verband met de omgang met persoonlijke gegevens.

Let op dat dit Beleid geldt voor uw gebruik van de sites, maar niet van toepassing is op uw gebruik van internetproducten van Hyland, zoals ShareBase, of de content die met behulp van deze producten wordt opgeslagen of verwerkt. Zie de toepasbare gebruiksvoorwaarden en abonnementen voor informatie over de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze producten van toepassing zijn.

Informatie die wij verzamelen

Informatie die u aan ons doorgeeft

Wij verzamelen informatie die u rechtstreeks aan ons doorgeeft. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld de informatie die u door het invullen van ons online contactformulier of die u via uw profiel op een OnBase-profiel aanmaken aan ons doorgeeft. Deze informatie zou eventueel persoonlijke informatie kunnen bevatten, d.w.z. informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of iedere andere informatie die u aan ons doorgeeft.

Informatie die wij automatisch verzamelen

Naast de informatie die u zelf aan ons doorgeeft, verzamelen wij en onze service providers ook automatisch informatie over uw gebruik van onze sites. Dit kunnen bijvoorbeeld unieke identificatiecodes zijn, evenals IP-adressen, browser-kenmerken, taalvoorkeuren, gegevens over besturingssystemen, refererende URL’s, duur van uw bezoek of pagina’s die u hebt bekeken. Wij maken gebruik van hulpmiddelen zoals cookies, webbakens, embedded scripts, web server logs, of andere vergelijkbare technologieën voor het verzamelen van gegevens over diensten en apparatuur die u voor de toegang tot de sites gebruikt.

Cookies Een cookie is een unieke identificatiecode die op uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het volgen van gebruikersvoorkeuren of internetpagina's tijdens het gebruik van een website, om het aantal unieke bezoekers aan een pagina vast te stellen en te contoleren of het om een nieuwe of regelmatige bezoeker gaat.

Webbakens (“tracking pixels”) Webbakens zijn kleine grafische afbeeldingen, ook wel bekend als “internet tags” of “clear gifs” die verborgen zijn voor de gebruiker, waardoor kan worden gecontroleerd of de gebruiker de webpagina of e-mail gezien heeft. Webbakens kunnen worden gebruikt om het aantal bezoekers aan een pagina te controleren en om te bekijken hoe de gebruikers door de website navigeren, of om het aantal daadwerkelijk geopende e-mails of specifieke pagina’s of bekeken links te tellen.

Embedded Scripts Een embedded script is een programmeercode voor het verzamelen van informatie over de interactie van de gebruiker met een bepaalde website. Dit is meestal een tijdelijk script dat op een computer via de website server van de host (of de server van een andere service provider) op de computer wordt gedownload, en is alleen actief als de bezoeker met de website is verbonden. Daarna wordt het embedded script verwijderd of uitgeschakeld.

Gegevensanalyse

De sites kunnen gebruik maken van de analysediensten van derden, zoals bijvoorbeeld Google Analytics, en ons zo helpen bij het analyseren van manier waarop bezoekers onze sites gebruiken. Deze diensten verzamelen informatie van de bezoekers, zoals hun IP-adres, soort browser, referentiepagina's, bekeken pagina’s, evenals de tijd die op een bepaalde pagina werd doorgebracht. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze producten verbeteren en de pagina’s beter afstemmen op de gebruiker. Klik hier wanneer u meer wilt weten over de manier waarop Google via de sites verzamelde informatie gebruikt. Klik hier wanneer u wilt weten hoe u kunt voorkomen dat Google Analytics deze gegevens verzameld.

Wellicht is uw webbrowser zo ingesteld, dat er een “do not track”-signaal wordt doorgegeven wanneer u verschillende websites bezoekt of gebruik van online diensten maakt. Net als vele andere websites, zijn de sites zo ontworpen dat zij niet reageren op “do not track”-signalen van browsers. Zie http://www.allaboutdnt.com/ voor meer informatie over “do not track”-signalen.

Soms zullen derden persoonlijk identificeerbare informatie over uw online activiteiten, over de tijd en het gebruik van verschillende websites verzamelen wanneer u de sites bezoekt.

Hoe gebruiken wij uw informatie

Wij kunnen de informatie die wij via de sites verzamelen voor een aantal doelen gebruiken, zoals:

  • voor het verbeteren van de sites, om deze exact af te stemmen op de bezoekers aan de sites;
  • om op e-mails of verzoeken, commentaren of vragen te reageren;
  • om de klant te ondersteunen;
  • om u van informatie te voorzien waarvan wij denken dat die belangrijk voor u kan zijn. Bijvoorbeeld informatie over de producten en diensten die wij aanbieden;
  • om te voldoen aan de toepasbare wet- en regelgeving of juridische processen, of om te voldoen aan industriële normen of ons bedrijfsbeleid;
  • ter voorkoming van fraude of misbruik, inclusief de bescherming van onze rechten en rechten van gelieerde ondernemingen of derden;
  • om verslagen bij de houden van onze transacties en communicatie;
  • om trends te volgen en te analyseren, evenals het gebruik en de activiteiten van de bezoekers aan de sites; of
  • voor andere doelen, met uw toestemming.

Bovendien kunnen we de informatie die wij van u verzamelen op andere manieren gebruiken, maar dan stelleen wij u daarvan op de hoogte op het moment dat de informatie wordt verzameld.

Hoe delen wij uw informatie

De informatie die wij verzamelen, kunnen we delen met onze agenten, verkopers, adviseurs en andere derden die voor het uitvoeren van diensten door ons zijn ingeschakeld, bijvoorbeeld om ons te helpen bij de ontwikkeling, uitvoering, onderhoud, verbetering en bescherming van onze producten en diensten. Deze derde partijen mogen uw informatie alleen gebruiken voor de uitvoering van de diensten waarvoor zij worden ingezet en alleen in overeenstemming met dit Beleid.

Wij mogen uw informatie eveneens openbaar maken (1) als wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij daarmee op verzoek voldoen aan de toepasbare wet- en regelgeving of een juridisch proces (zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of dagvaarding); (2) dat wij daarmee voldoen aan de vragen van de overheid, zoals juridische handhavingsinstanties; (3) als wij van mening zijn dat het openbaar maken noodzakelijk of wenselijk is ter voorkoming van lichamelijk letsel of financiële schade, of in verband met een onderzoek of verdenking van een illegale activiteit; of (4) in verband met de naleving ons beleid t.a.v. de sites, of ter bescherming van onze rechten, rechten van derden of onze eigendommen of veiligheid.

Wij behouden ons het recht voor, alle informatie die wij via de sites verzamelen door te geven indien wij ons bedrijf of een deel van ons bedrijf of onze aandelen verkopen (inclusief in geval van een fusie, reorganisatie of faillissement).

Beveiliging

Wij bieden geschikte fysieke, elektronische en administratieve garanties die zodanig zijn ontworpen dat zij de persoonlijke gegevens die wij verzamelen in overeenstemming met dit Beleid beschermen. Alhoewel wij alles in het werk stellen om dergelijke informatie correct te beschermen, is een overdracht via internet nooit 100% veilig, daarom kunnen wij de vertrouwelijkheid van de informatie die aan ons via internet wordt doorgegeven niet garanderen.

Links naar andere websites

Voor uw gebruiksgemak en informatie kunnen sites hyperlinks naar andere websites of online locaties bevatten. De gelinkte websites kunnen sites van onafhankelijke derden zijn, die hun eigen privacybeleid en werkwijzen hanteren. Dit Beleid heeft niet betrekking op dergelijke websites. Indien u wilt weten hoe zij omgaan met de verzamelde persoonlijke gegevens, verzoeken wij u het privacybeleid van de betreffende pagina te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content of de omgang met persoonsgegevens van websites die wij niet beheren.

Sociale functies

De sites bevatten functies die zo zijn ontworpen dat zij een interactie tussen u en de sites en websites van derden of diensten, inclusief sociale netwerken van derden (“sociale functies”) bewerkstelligen. Voorbeelden van sociale functies zijn ook opties dat u de content waardeert met “Vind ik leuk” of het “Delen” van andere websites of diensten; of de content van onze sites op uw account doorgeeft aan een website of service van derden.

Wanneer u de sociale functies op de sites wilt gebruiken, d.w.z. zowel van Hyland als van derden, hebben wij toegang tot bepaalde informatie van u nodig evenals uw gebruik van zowel de sites als de sites of diensten van de derde partij. Bovendien kunnen we informatie over u verkrijgen wanneer andere gebruikers van de website van een derde partij ons toegang tot hun profiel geven en u een van hun “contacten” bent, of wanneer informatie over u op een andere manier toegankelijk is via de profielen van andere personen of pagina’s op een sociaal netwerk of website van een derde partij of interactieve dienst.

De informatie die wij door middel van sociale functies verzamelen is onderdeel van dit privacybeleid. De informatie die door een derde partij wordt verzameld en opgeslagen blijft onderworpen aan het privacybeleid van deze derde partij, ongeacht of deze derde partij de verzamelde informatie met ons blijft delen, bepaalde soorten informatie deelt, en uw keuzes met betrekking tot wat zichtbaar is voor anderen op de websites of diensten van deze derde partij.

Privacy van kinderen

De sites zijn niet bedoeld voor kinderen, en is niet gericht op kinderen die jonger zijn dan dertien (13) jaar. Wij verzamelen noch verzoeken doelbewust om persoonlijke informatie van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar, en als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie van een bezoeker hebben ontvangen die jonger is dan 13 jaar, zullen wij deze informatie - conform de toepasbare wetgeving - verwijderen.

Californische privacyrechten

De wetgeving in Californië stelt dat klanten in Californië het recht hebben om een lijst te ontvangen van derden waarmee wij hun persoonlijke informatie hebben gedeeld en, in sommige gevallen, van gelieerde ondernemingen voor direct marketing-doeleinden. Volgens deze wet moet een bedrijf ofwel deze informatie beschikbaar stellen of de klant in Californië de mogelijkheid bieden in te stemmen met of af te zien van het delen van deze informatie. Wij delen geen persoonlijke informatie met derden of gelieerde ondernemingen voor direct marketing-doeleinden van deze derde partijen of gelieerde ondernemingen. Klanten in Californië kunnen informatie opvragen over het door ons naleven van deze wet. Zij kunnen daarvoor contact met ons opnemen via ons e-mailadres [email protected], of per post aan 28500 Clemens Road, Westlake, OH, 44145. Plaats "Aanvraag voor Californische privacygegevens" in de onderwerpregel van uw correspondentie. Bovendien moeten uw naam, adres, woonplaats, postcode en staat in deze correspondentie worden vermeld. Houd er rekening mee dat wij per klant slechts eenmaal per jaar op een dergelijk verzoek hoeven te reageren en dat wij niet hoeven te reageren op verzoeken anders dan via dit e-mailadres.

Iedere inwoner van Californië die jonger is dan achttien (18) jaar, zich voor onze sites heeft aangemeld en content of informatie op een gemeenschappelijke site heeft geplaatst, kan verzoeken om dergelijke informatie van de site te verwijderen. Daarvoor moet hij/zij contact met ons opnemen via ons e-mailadres [email protected] en aangeven dat hij/zij persoonlijk een dergelijke content of informatie op de site heeft geplaatst en om welke content of informatie het gaat. Wij zullen alles in het werk stellen om dergelijke geplaatste content of informatie te verwijderen of anonimiseren, zodat de minderjarige niet geïdentificeerd kan worden. Voor dit verwijderingsproces kan niet worden gegarandeerd dat de content of informatie volledig wordt verwijderd.

Informatie voor gebruikers buiten de Verenigde Staten

Wij zijn in de Verenigde Staten gevestigd en de informatie die wij verzamelen valt onder de wetgeving van de V.S. Indien u onze sites vanuit een land buiten de Verenigde Staten bezoekt, houd er dan rekening mee dat de informatie die wij via de sites verzamelen wordt doorgestuurd naar en verwerkt in de Verenigde Staten. Door het gebruik van de sites erkend u dat u op de hoogte bent van het feit dat uw persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar en verwerkt in de Verenigde Staten, zoals omschreven in dit Beleid. De privacywetgeving en regels die van toepassing zijn op uw persoonlijke gegevens die naar de Verenigde Staten worden doorgestuurd kan afwijken van de wet- en regelgeving in uw eigen land.

Uw keuzes

U heeft het recht om te vragen of wij de informatie die wij via de sites over u hebben verzameld willen bijwerken, corrigeren of willen verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar [email protected] Om uw privacy en veiligheid te waarborgen hebben wij het recht bepaalde stappen te nemen om uw identiteit te controleren, voordat wij aan uw verzoek voldoen.

Vele webbrowsers gebruiken opties waarmee u nieuwe cookies kunt weigeren of bestaande cookies kunt uitschakelen. Raadpleeg de HELP-functie van uw webbrowser voor meer informatie.  Of ga naar www.aboutcookies.org voor informatie over het uitschakelen en gebruik van cookies op de meeste browsers. Als u ervoor kiest om cookies op uw computer uit te schakelen, kan dit ervoor zorgen dat u de functies van deze sites of andere websites niet langer kunt gebruiken, en uitschakeling van cookies kan tot ongeldigheid van opt outs leiden die voor hun werking op de cookies vertrouwen. D.w.z. dat deze opties wellicht niet in alle gevallen doeltreffend zijn, of doeltreffend voor de ene browser of dienst, maar niet voor een andere.

U kunt u zich afmelden voor de promotionele e-mails die wij u toesturen door de desbetreffende instructies in de e-mailberichten te volgen. Houd er rekening mee dat zelfs wanneer u zich afmeldt voor promotionele berichten, wij het recht behouden om niet-promotionele e-mails, zoals e-mals over onze zakelijke relatie met u, aan u toe te sturen.

Engelse taal

Dit beleid is opgesteld in het Engels en kan in andere talen zijn vertaald. In geval van een conflict of tegenstrijdigheden tussen de tekst in de Engelse taal en een vertaling, is de Engelse versie in haar volledige omvang rechtsgeldig.

Wijzigingen in dit Beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen in dit Beleid zullen wij aan u kenbaar maken door de datum boven dit Beleid aan te passen. Lees dit Beleid zo nu en dan eens door wanneer u onze sites bezoekt zodat u op de hoogte blijft van onze informatiepraktijken.

Contact met ons opnemen

Indien u vragen over dit Beleid of andere punten met betrekking tot onze privacyprocedures heeft, kunt u een e-mail sturen aan [email protected] (vermeld a.u.b. “Privacy-informatie” als onderwerp in de kopregel van uw e-mail). U kunt ons ook bellen op tel. +1-440-788-5000, of een brief sturen aan:

Hyland Software 
T.a.v.: ONLINE PRIVACY INQUIRY

28500 Clemens Road 
Westlake OH, 44145

USA